Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

kajak
22:22

June 29 2015

kajak
18:26
2587 307a
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viazombiekrasko zombiekrasko
kajak
18:20
7926 fcf5 500
RED
Reposted fromriot riot viaurbanart urbanart

May 10 2015

kajak
21:23
Tak bardzo Cię lubię
Reposted fromula ula viacefuj cefuj
kajak
21:12
6808 1a48
Reposted fromnazarena nazarena viaw0lfsburger w0lfsburger
kajak
21:06
kajak
21:04
9006 73c8
Reposted fromkrolik krolik viazombiekrasko zombiekrasko

April 22 2015

14:51
mother-fricking-sorcerer:
Did you just make a character selection menu out of plastic cups???
Soup needs more of this

April 14 2015

20:39
3804 999a 500

onwingstodestiny:

A Nap Infographic I did for class.

Because Naps are important.

Reposted frompark3rborn park3rborn viawisniakowska wisniakowska

February 22 2015

20:42
6743 b85e 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaxann xann

February 17 2015

kajak
22:00
9373 5c62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxann xann
kajak
21:55
2240 aa45
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaxann xann

February 04 2015

kajak
20:39
3772 fe9c 500
Reposted fromnimble nimble viapannowacki pannowacki

January 18 2015

kajak
21:48
8005 83a6
Reposted fromlaters laters viaradaetyki radaetyki
kajak
21:40
1881 fb6a 500
Reposted fromthepointless thepointless viaradaetyki radaetyki
kajak
21:32
Nie mam specjalnego przywiązania do wiedzy encyklopedycznej, w sensie, że nie zakładam, że ktokolwiek powinien wiedzieć, kto napisał X Symfonię Beethovena czy coś, więc nie o to mi. Ale bardzo lubię oglądać teleturniej "Jeden z dziesięciu".
I w dzisiejszym odcinku taki dialog:
- Jakie zwierze jest głównym bohaterem obrazu Władysława Podkowińskiego "Szał uniesień"?
- Kot.
I teraz wystawcie sobie oczyma duszy ten obraz z kotem w roli głównej.
Reposted fromciarka ciarka viaomnipotence-ltd omnipotence-ltd

October 26 2014

22:40
7492 500b 500
Reposted fromgiantfailure giantfailure viatishka tishka
kajak
22:38
3484 261b
Reposted fromdarthsadic darthsadic viatishka tishka

September 08 2014

kajak
08:28

September 05 2014

06:54
4698 c0c1 500
Reposted frombwana bwana viaMakeMePurr MakeMePurr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl